sanningar om ekonomi

1. Ordning och reda skapar lugn och ro

2. Pengar är ett redskap att använda på livets resa

3. Det finns inga snabba genvägar till rikedom

4. Välskött ekonomi kräver kontinuitet och långsiktighet

5. Ekonomisk trygghet skapar ekonomisk frihet

&

Lugn

Ro

SAKER

- RÄTT BESLUT

- VID RÄTT TILLFÄLLE

- AV RÄTT ANLEDNING

3

DET HANDLAR BARA OM

DEN VERKLIGA SANNINGEN OM PENGAR

&

Vi kan vara ditt bollplank

"lite" till ...

som skapar

Ekonomisk vägledning

HELHET

TYDLIGHET

MENING

helt kompromisslöst!

Välkommen till Capfor Finansiell Planering

Efter 11 år som fristående rådgivningsföretag, och med personal som arbetat i olika befattningar både på banker och försäkringsbolag sedan 80-talet, känner vi oss mycket trygga i vår roll som samarbetspartner till våra klienter.

I allt vi gör för våra klienter har vi en tydlig underliggande värdering, en värdering vi delar med våra klienter…

”Livet är alldeles för kort, för att chansa med pengar”

det kanske kan tyckas vara en klyscha, men för oss är denna korta mening oerhört betydelsefull…
Vi lever, andas och verkar med denna mening som vårt mantra när vi arbetar tillsammans med våra klienter.

Att erbjuda ekonomisk rådgivning är ett oerhört stort ansvar, betänk bara hur råden faktiskt kan göra skillnad mellan katastrof och framgång i livets olika skeden…
Vår uppfattning är att ansvaret är så stort att vi måste vara helt frikopplade från ”Finansbranschens” intressen, för att istället fullständigt och helhjärtat liera oss med våra klienter.

Att göra sig fri från ”Branschen” innebär bland annat för oss att vi INTE erbjuder ”kostnadsfri rådgivning”, d v s rådgivning som betalas av finansbranschens aktörer genom provision eller andra ersättningar som skapar intressekonflikter.

Nej, vi anser att den rådgivning du förtjänar inte ska handla om försäljning av fonder, försäkringar och liknande!

Vi menar allvar, detta är VIKTIGT för dig och för oss!

Vår uppfattning är att det arbete vi gör, för dig, skall skapa värden för dig i första hand. Att de beslut du ställs inför skall fattas med en så tydlig bild av vad beslutet innebär som möjligt.
Med detta som grund menar vi att vi skapat en helt unik ställning för oss själva, en ställning där vi är helt opartiska i förhållandet till pengabranschen och fullständigt partiska i förhållandet till våra klienter.

Vi vill bistå med vår kunskap och erfarenhet så de beslut du fattar kring din personliga ekonomi sammanför dina pengar med ditt liv.

Alla förtjänar att leva den bästa versionen av sina liv.

Vänliga hälsningar från

Tomas Blom
Grundare av Capfor