0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Ekonomisk hälsocheck

En Ekonomisk Hälsocheck är precis vad det låter som, en kontroll av ditt nuläge där vi analyserar och ger vår syn på er nuvarande situation. Vi granskar och samlar in fakta över hela situationen.

Hälsochecken kan liknas med att du anställer en personlig ekonomichef som utan koppling till banker, försäkringsbolag och andra aktörer, granskar och ifrågasätter samtliga viktiga delar av din ekonomi, i syfte att hitta områden att förbättra. Det innebär också att du kommer se och förstå innebörden och syftet med allt du har.

Vår historia

Du får en djupgående helhetsbild i sju områden:

 • Inkomster & Utgifter
 • Tillgångar & Skulder
 • Sparande & Placeringar
 • Försäkringar
 • Pension
 • Juridik
 • Personliga aspekter, som den egna relationen till pengar och hur den påverkar dig

Vad får jag med en Ekonomisk Hälsocheck?

I den ekonomiska hälsochecken finns område för område sammanfattat, tillsammans med förslag på justeringar. Vi noterar vår värdering av den effekt justeringarna skapar, liksom hur vi skulle prioritera varje justering

Till grund för denna sammanfattning ligger de fakta vi fått av er, ett omfattande analysarbete där vi haft nytta av både varandras olika specialistkompetenser och erfarenheter i teamet på Capfor, liksom den unika programvara vi skapat och utvecklat.

Checklista

Dokumenterad sammanställning:

 • Förbättringsmöjligheter i din personliga situation
 • Sammanställning över den information vi tagit emot mot och använt
 • En övergripande & tydlig ensidesdokumentation av ert ekonomiska nuläge (nulägesrapport)
 • En försäkringsöverblick
 • En pensionsberäkning och pensionsförsäkringsinventering

Vi vill betona att:

Vi vill betona att precis som vad det gäller fysisk och psykisk hälsa är det viktigt att den personliga ekonomin uppmärksammas löpande, d v s uppföljning, uppdateringar, kontroller och åtgärder bör hanteras kontinuerligt. En välskött personlig ekonomi skapar förutsättningar för att få uppleva lugn, och ger dig möjlighet att lägga din energi på andra viktiga saker i livet.

Adress

Drottninggatan 12
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt