0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Ekonomisk hälsocheck

En Ekonomisk Hälsocheck är precis vad det låter som, en kontroll av ditt nuläge där vi analyserar och ger vår syn på din nuvarande situation.
Vi går igenom alla ekonomiska fakta, återkopplar allt som är bra och ger dig handfasta tips om hur du kan förbättra den ekonomiska situationen ytterligare. Hälsochecken kan liknas med att du hyr en personlig ekonomichef som utan koppling till banker, försäkringsbolag och andra aktörer, granskar och analyserar viktiga delar av din ekonomi, allt i syfte att hitta områden för förbättring. Din personliga ekonomis alla detaljer kartläggs, liksom den helhet dessa detaljer skapar. Vi genomför simuleringar för att identifiera både svagheter och möjligheter, allt för att ge dig och din ekonomi så goda förutsättningar som möjligt inför framtiden.

Första steget. Insynsmötet

Först ska alla grundfakta identifieras och kartläggas

 • Inkomster & Utgifter
 • Tillgångar & Skulder
 • Sparande & Placeringar
 • Försäkringar
 • Pension
 • Juridik
 • Personliga aspekter, som den egna relationen till pengar och hur den påverkar dig

Andra steget. Analysarbetet

Teamet på Capfor går igenom alla fakta som samlats in, vi använder oss av våra specialistkompetenser och analyserar helheten (och de detaljer den består av).

Vi provkör olika scenarios, med hjälp av vår unika programvara, och noterar områden för förbättringar.

När allt analysarbete genomförts skriver vi en ”Ekonomisk Hälsocheck”, d v s en personlig rapport, där vart och ett av de sju områdena gås igenom. Bakgrund, möjliga förbättringar/korrigeringar, förslag till åtgärder liksom en bedömning av vilken effekt åtgärderna kan ha för dig.
Vi anger också hur vi skulle prioritera respektive åtgärd

Tredje steget. Insiktsmötet

Resultatet av vårt arbete presenteras för dig

 • Den Ekonomiska Hälsochecken gås igenom
 • Förbättringsmöjligheter i din personliga situation presenteras
 • Dokumentation gås igenom
 • En övergripande & tydlig ensidesdokumentation av ditt ekonomiska nuläge (nulägesrapport)
 • Områden av stor vikt eller särskilt intresse dokumenteras särskilt
  (t ex. pension, försäkring, beskattning, lån eller inkomstplanering)

Fjärde steget. Uppföljning

Som för så mycket annat i livet är kunskap och snygga rapporter ibland inte tillräckligt för att viktiga saker ska hända…
Det fjärde steget handlar om uppföljning, d v s vi kontaktar dig för att följa upp det som hänt efter det att du fått din rapport… har du genomfört de förändringar du ansåg vara viktiga? Har det dykt upp några frågetecken? Finns det områden där du vill få hjälp eller stöd?

För en del av dem vi träffar blir frågan om att sätta igång med arbetet att genomföra åtgärder en fråga om tid, vilket ofta leder till frågan om vi kan bistå i det arbetet också. Vi genomför ofta de åtgärder som identifierats i den ekonomiska hälsochecken, ibland som en engångsaktion och ibland som ett mer löpande arbete där vi uppdaterar och bevakar viktiga detaljer.

Vi vill betona att precis som vad det gäller fysisk och psykisk hälsa är det viktigt att den personliga ekonomin uppmärksammas löpande, d v s uppföljning, uppdateringar, kontroller och åtgärder bör hanteras kontinuerligt. En välskött personlig ekonomi skapar förutsättningar för att få uppleva lugn, och ger dig möjlighet att lägga din energi på andra viktiga saker i livet.

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt