0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Om att arbeta på Capfor

Vår uppgift är att vägleda våra kunder i meningsfulla ekonomiska beslut med riktning mot det som är viktigt för dom.

För att skapa de bästa förutsättningarna för meningsfulla beslut är vår syn att allt måste börja med kundens intressen, värderingar och önskningar eftersom dessa detaljer är de absolut viktigaste och ska utgöra grunden för vårt arbete.

Vi på Capfor vet att lösningar på ekonomiska frågor ofta hittas i den helhet alla ekonomiska detaljer skapar, liksom att lösningarna ofta ligger utanför de produkter banken/försäkringsbolaget eller andra vill sälja till kunden. 

Personlig ekonomi

Att planera och ge råd kring någons ekonomi handlar först och främst om en verklig förståelse för att ekonomi ofta handlar om integritet. Rådgivarens roll är att på ett konstruktivt sätt förflytta de ekonomiska detaljerna till en situation som helt är kopplad till kundens personliga mål.
Med detta sagt ställs det stora krav på rådgivaren. Rådgivaren behöver förmågan att genom dialog ta reda på vad som är viktigt för kunden, förmågan att se och hantera helhet liksom saklig kompetens om ekonomi.

En rådgivare på Capfor upplevs ofta vara någon som vågar ställa svåra frågor och som är genuint intresserad av personen bakom pengarna.
Viktigt är att rådgivaren har förmågan att gå igenom svår information på ett begripligt sätt, och att detta sker på ett lugnt sakligt sätt så att kunden verkligen förstår det som är viktigt. 

Planera livet, tiden och pengarna

Framtiden är oviss för alla, och det enda vi vet med säkerhet om framtiden är att det kommer ske förändringar. 

Som rådgivare på Capfor är uppföljning av fattade beslut, löpande kontroll av aktuellt nuläge tillsammans med framåtplanering viktiga delar i arbetet för att lyckas leverera det som ör viktigt för våra kunder.

För att lyckas i rollen som rådgivare är det viktigt att fylla både behörighetskrav liksom lämplighetskrav.

Man behöver ha en stor grad av empatisk förmåga, tillsammans med en önskan om att skapa något värdefullt för andra. Kunskap om beskattning, värdepapper, lån och juridik är exempel på faktamässiga områden som är viktiga.
Givetvis är licenser som Swedsec och Insuresec bra, som tillsammans med praktiskt tillämpning som rådgivare från t ex en bank är en fantastisk början på en karriär som rådgivare på Capfor.

 

Juridik

Capfor

Med erfarenhet från att ha arbetat med arvodesbaserad rådgivning under mer än ett decennium kan vi konstatera att vi på detta sätt inte bara undviker de intressekonflikter provisioner/kickbacks skapar, utan (och kanske framförallt) har det skapat förutsättningar för rådgivning som verkligen är personligt anpassad och klarar att hantera helheten.

Det kanske låter lite märkligt men genom att Capfor inte har något ekonomiskt intresse i de produkter som levereras av finansbranschen har vårt intresse för att hitta alternativa vägar blivit större och därmed har vi byggt upp kompetens som är mycket svår att skapa på annat sätt. Vi har också insett att rådgivningsteamets samlade kompetens är en av våra största styrkor, och att alla i teamet tar sitt ansvar för att teamet ska utvecklas och förstärkas. 

Vi söker alltid personer som vill inleda en karriär hos oss, och om du känner att denna beskrivning är något som passar in på hur du tänker är du mycket välkommen att skicka en spontan ansökan till oss. Maila isåfall Tomas Blom. 

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt