0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Frågor & svar

Vad kallas er tjänst?

Utan för Sveriges gränser kallas vår tjänst ”Financial Life Planning”. ”Financial” eftersom det vi område vi fokuserar på handlar om ekonomi, ”Life” eftersom det vi fokuserar på ska skapa de bäst möjliga förutsättningarna för dig i ditt liv och ”Planning” som avser att skapa en plan att följa och korrigera över tid. 
Capfor är Sveriges första företag som erbjuder ”Financial Life Planning”, och vi har arbetat med denna rådgivningsprocess sedan 2012 varför vi byggt upp erfarenheter under längre tid än 10 år.

Har ni sekretess?

Alla vi som arbetar inom Capfor gruppen omfattas av sekretess, vilket är viktigt för oss. all information vi tar emot om och från dig är skyddad, vi arbetar kontinuerligt med att skydda alla information.

Capfor har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Capfor är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos Capfor.

Hur går möten och kommunikationen tillväga?

Beroende på hur ni har möjlighet att träffas samt tidsaspekter finns det möjlighet att ha våra möten både fysiskt och interaktivt genom t.ex. Zoom eller Teams (videomöten).

Den löpande kommunikationen sker via mail, telefon och sms.

Vilka är era kunder?

Vi anlitas av företagare och privatpersoner som eftersöker erfarenhet och kunskap med fokus på dig och din personliga situation.
Ekonomisk rådgivning handlar om så mycket mer än försäljning av fonder, pensionsförsäkringar och andra finansiella produkter.

Det handlar om dig!

Hur tar ni betalt?

Vi fakturerar våra kunder för det arbete vi gör och tiden det tar. Det är viktigt för oss att vara transparenta och tydliga i vem som är vår uppdragsgivare, vilket betyder att allt arbete betalas direkt av kund eller företag.

Vad kostar Capfors tjänster?

Vi arbetar gärna mot ett fast pris för det uppdrag vi får, men minst lika ofta arbetar vi löpande genom timdebitering. Oavsett vilken modell du föredrar ska vårt pris ställas mot det värde vi skapar både direkt och indirekt. 

– Löpande timarvode; 1.500 – 2.500 kr/h (inkl. moms)

– Ekonomisk Hälsocheck; 18.750 kr (inkl. moms)

– Uttag av pension: 7.500 kr (inkl. moms)

– Pensionsanalys; 7.500 kr (inkl. moms)

För fler prisuppgifter, tveka inte att kontakta oss. Eller överenskommelse fast arvode.

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt