0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Uttag av pension

När uttag av pension ska ske ställs du inför en rad frågor, där de beslut du tar kommer att ha inverkan på din ekonomi under resten av ditt liv. Vi på Capfor har den kunskap och erfarenhet som krävs för att stötta dig och guida dig till en pensionering som verkligen blir så bra som möjligt för dig, Vi ser till att du vet hur allt hänger samman, att utbetalningarna sätts igång på det sätt som passar dig och att din ekonomi blir så förutsägbar (och bra) som möjligt.

Uttag av pension

 

Vi har sedan många år en väl beprövad process för att planera och genomföra uttag av pension där hänsyn tas till:

– din personliga situation

– dina önskningar och behov

– din ekonomi nu, och framåt i livet

Modellen syftar till att trygga din livsekonomi och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att uppleva en lugn och trygg ekonomi för dig i livet efter arbetet. Beslutet att ta ut pension är ett av de största besluten vi tar under livet, ett beslut som är svårt att återkalla när det väl är genomfört. Vi bistår dig i de val du ställs inför, guidar dig igenom dina val och ser till att det du bestämmer verkligen blir genomfört.

 

Metoden

Vår beprövade metod består av fyra steg…

1. Insynsmötet
Först gäller det att både du och vi får full insyn i de olika pensionslösningar du omfattas av. Vi diskuterar din ekonomiska situation, vad du tänker om framtiden och kartlägger din ekonomi inför det beslut som ska tas.

2. Analys och planering
I det andra steget analyserar vi den information vi mottagit, vi skapar en din personliga uttagsplan och dokumenterar denna. I många fall hittar vi detaljer du kan ha missat, detaljer som är viktiga att hantera och som påverkar din livsekonomi. Allt dokumenteras i en “Pensionsrapport” som sedan går igenom under nästa möte.
Punkter vi lägger särskild tonvikt är t ex:
– Inkomstskatt, pension är skattepliktig. Planering av uttag ska ta höjd för den skatt du kommer betala.
– Efterlevandeskydd, vilka försäkringar har efterlevandeskydd och vilka saknar detta. Ska skyddet vara kvar, skall skydd skapas?
– Utbetalningstid, hur lång utbetalningstid är optimalt för dig på respektive pensionslösning.
– Placeringsval, vilken risknivå ska dina pensioner ha under utbetalningen. Vilken risk har du råd att ta, vilken risk behöver du ta?

3. Insiktsmöte och genomförande
I det tredje steget träffar du oss igen. Vi går igenom vår rapport, stämmer av alla detaljer och visar konsekvenserna av olika beslut. Det är viktigt att du fattar beslut utifrån rätt fakta, liksom att du verkligen förstår vad du beslutar. När du sedan fattat dina beslut, tar vi hand om genomförandet och administrationen för att det vi kommit överens om ska göras verkligen blir genomfört.

4. Uppföljning och kontroll

Det fjärde steget handlar om att säkerställa genomförandet av åtgärderna. Du får en del material från dina pensionsbolag, både postledes liksom elektroniskt från de olika bolagen. Vi går igenom alla detaljer en sista gång för att se att allt verkligen stämmer med vad vi kommit fram till.

Första dagen i resten av ditt liv

Det låter nästan som en klyscha, men faktum är att det finns få tillfällen som påverkar så mycket som dagen då vi väljer att dra oss tillbaka…

Att fullt ut förstå vad som kommer efter den yrkesverksamma delen av livet är svårt, nästan en hisnande stor händelse!

I en “snårskog” av olika pensionslösningar hos olika aktörer blir Capfor din guide och samarbetspartner oavsett vilket eller vilka bolag som skött dina pensioner.

Det är viktigt att du har en väl genomarbetad plan för ditt uttag av pensioner. En plan du vet fungerar för dig och dina närmaste, där du har en kontakt (Capfor) som stöttar dig nu och framåt med alla pensionsfrågor.
Allt för att du i lugn och ro ska kunna gå vidare i detta nya livskede!

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt