0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Spara & Placera

Tid är pengar

Uttrycket “tid är pengar” har du säkert hört många gånger men att du kan “byta pengar mot tid” har du förmodligen inte hört riktigt lika ofta.
För oss på Capfor handlar vårt arbete om att stötta, vägleda och guida dig i att skapa och bibehålla ekonomiska förutsättningar till att leva det liv du önskar.

Du vet att tiden är begränsad, och att för varje dag som passerat har värdefull tid förbrukats!  Med detta brutala konstaterande blir frågan om pengar extra intressant… Många byter tid mot pengar, oftast genom att gå till jobbet och göra det de ska fram till den dagen då arbetsinkomsten byts mot pension. En del går inte till “jobbet”, utan ägnar sin tid åt det de verkligen tycker om. De tänker inte ens på pensionen. Skillnaden mellan många och en del är hur de ser på tillvaron och det de lägger sin tid på, inte hur mycket pengar de har! Oavsett vem du är, och hur du ser på tillvaron blir frågan om hur pengar kan förenkla, förbättra eller optimera ditt liv viktig.

Som de töntiga ekonominördar vi på Capfor är har vi en i det närmaste urtråkig inställning till optimering av att “Spara & Placera”…

 

Långsiktig belöning är säkrare, lönsammare och roligare än kortsiktiga möjliga vinster.

Mynt staplade på varandra och ur dem växter gröna växter

Optimera

Det första som behöver ske är att uppnå en förståelse i att tid och pengar hänger ihop. När förståelsen finns blir frågan om att “Spara & Placera” enklare att hantera, Capfor tillämpar sedan decennier etablerade modeller, där förvaltningen bygger på Nobelprisbelönad forskning.

Vår model för optimering bygger på följande grundläggande delar:

–  Pengar ska “tas om hand” i tid
–  Ditt sparande ska ha mätbara mål
–  Resultat ska följas upp mot uppsatta mål
–  Kostnader och skatter ska hållas på ett absolut minimum
–  Marknaden ger den aktivitet som behövs
–  Aktiv förvaltning ger inget mervärde

I grunden handlar “Spara & Placera” om att skapa och bibehålla möjligheter och trygghet i framtiden. Även om vi inte kan ha en aning om vad framtiden kommer bära med sig så vet vi att den kommer att inträffa, och med avsikten att skapa/bibehålla ekonomiska möjligheter blir det viktigt att förhålla sig till en rad faktorer som påverkar dina pengar över tid. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är:

–  Inflation, d v s det faktum att pengars köpkraft minskar över tid
–  Små årliga kostnader ackumuleras över tid och får stora negativa konsekvenser
–  Fondplaceringar är långsiktiga, kortsiktighet skapar risk
–  “Marknaden” är smart, smartare än en enskild förvaltare

Hållbarhet

Vi anser att den vetenskapliga modell våra placeringsförslag bygger på är avgörande, och vi vet att modellen levererar de resultat vi eftersträvar för våra kunder. Vi rekommenderar fonder som följer vår modell, vilket innebär att fonder med hållbarhetsinriktning väljs om sådana fonder följer den modell vi tillämpar och/eller när du som kund begär detta.
För denna del av vår rådgivning (investeringsrådgivning) verkar vi som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice (SVP) och omfattas då av deras hållbarhetsförklaring.
För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, KLICKA HÄR

Mynt staplade på varandra och ur dem växter gröna växter

Metod

Den metodik vi tillämpar för “Spar & Placering” utgår från en sedan decennier beprövad process, där fokus ligger på att alla beslut ska vara välinformerade och bygga på de delar som framgår ovan under “Optimera”. Den process du möter i samarbetet med oss består av sex återkommande steg, där du är involverad i allt från alla sex stegen till ett steg årligen. Genom de sex stegen säkerställer vi att:
– Sparandet bygger på din individuella situation
– Relevanta mål sätts och följs upp
– Val av sparalternativ sker utifrån dina önskemål
– Ditt sparande följer en förutsägbar plan
– Inga detaljer av betydelse “missas”
– Uppföljning, Uppdatering och Korrigering kan ske löpande

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt