0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Pensionsanalys

Dagen då din arbetsinkomst helt eller delvis ersättas av pensionsinkomster kan ligga nära i tid, eller längre fram… Oavsett när pensionen blir aktuell kommer de beslut du fattat under livet påverka din ekonomiska livssituation när du pensionerar dig. Varje dag i livet är värdefull, och i den bästa av världar blir dina pensionsdagar fyllda av glädje och lycka. 

Capfor har sedan årtionden stöttat tusentals människor i att fatta smarta beslut kring sin pensionering. Genom vår pensionsanalys erbjuds du en fördjupad inblick i hur dina pensionslösningar fungerar, och hur din totala ekonomi kan stötta ditt framtida jag. Med tillgång till våra erfarenheter och kunskaper ges du möjligheten att identifiera områden som kan optimera din pension.

Tiden går…

De pensionspengar du lyckas samla ihop under livet kommer ha stor betydelse för dina pensionsinkomster, och den livsstil du kan ha som “arbetsfri”. Pensionsplanering består i grunden av att skapa tydlighet kring en rad viktiga detaljer:

Var/Vem. Var finns dina pensionspengar, vem förvaltar dem, vem ska man kontakta för att starta utbetalning, när ska kontakten ske?

Vad/När. Vilka pensionsdelar är bäst att börja ta ut pension från, ska du vänta med någon del, vilken inkomst ska du ha?

Hur. Under hur lång tid ska utbetalning ske, finns det aspekter som efterlevandeskydd och placeringsrisker att ta hänsyn till? 

Optimeringar. Kan det finnas fördelar i att vänta med en start av utbetalning, eller finns det fördelar i att snabba på? Finns det avgifter som begränsar utbetalningar? Hur kommer beskattningen “se-ut”? Är de risker du tar relevanta?

Grundläggande är att det alltid är bra om man är “ute-i-tid” för att skapa en personlig plan för sin pensionering men det är inte försent ens om utbetalningarna startat…

Insyn & Insikt

Vårt mål och syfte med “Pensionsanalys” är att du ska uppnå en bättre förståelse för hur din pension fungerar, liksom vilka beslut som påverkar dina pensionsinkomster. Vi vill ge dig en tydlighet i varifrån din pension kommer komma från, vilka risker du tar och om det finns detaljer som kan optimeras. Beslutet att byta arbetsinkomst mot pensionsinkomst är ett av de största ekonomiska besluten vi fattar under vårt långa liv, hur pensionsinkomsterna byggs upp har påverkan på en stor del av vårt ekonomiska liv.

Lugn & Ro

Pensionsångest har blivit ett begrepp, och tyvärr späds känslan på av media tillsammans med finansbranschen. Vår erfarenhet ÄR att de allra flesta kommer få en bra pension, och att det i många fall till och med är möjlighet att minska sin arbetstid de sista åren före pensioneringen. 
Allt för många fattar beslut kring sin pension efter att ha blivit utsatta för någon form av påtryckning, det kan handla om försäljning av pensionsprodukter (sparande i dyra fonder och liknande) utan att ha fått en relevant inblick i hur pensionstryggheten egentligen ser ut. Faktum är att de allra flesta kan förbättra sin pension på mycket enkla och förnuftiga sätt utan att det nödvändigtsvis betyder ökat sparande.
Vi på Capfor verkar för att öka det ekonomiska välmåendet i samhället bland annat genom att skapa förståelse och inblick i hur t ex pensioner fungerar. 

Lång gernom ett skogsbryn

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt