0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Juridiskt

Capfor Gruppen
är ett företag som genom tre dotterbolag bedriver ekonomisk rådgivningsverksamhet till framförallt ledande personal i ägarledda företag. Capfor Gruppen som bolag bedriver egen verksamhet inom personlig och ledarskapsutveckling liksom kommunikation. 

Capfor Försäkringsförmedling
är ett av av tre dotterföretag som ingår i Capfor Gruppen.
Bolaget bedriver rådgivnings- och förmedlingsverksamhet inom personförsäkringsområdet, vilket är en tillståndspliktig 
verksamhet.
Du kan kontrollera vårt tillstånd på Finansinspektionens hemsida, KLICKA HÄR
Mer information om vår försäkringsförmedling/försäkringsdistribution finns att läsa i vår förköpsinformation, KLICKA HÄR
Vid försäkringsdistribution tillämpar vi allmänna villkor vilka du kan ta del av genom att KLICKA HÄR

Capfor Planering
är det andra av tre dotterföretag som ingår i Capfor Gruppen.
Bolaget bedriver ekonomisk planeringsverksamhet, en verksamhet som i sig inte är tillståndspliktig men parallelt med denna verksamhet ägnar sig företaget också år rådgivningsverksamhet beträffande sparande och placering vilket är tillståndspliktigt.
Företaget är av den anledningen anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice (SVP), vilket är registrerat hos bolagsverket och kan kontrolleras genom att du KLICKAR HÄR
Du kan läsa mer om de legala föreskrifterna och SVP genom att KLICKA HÄR

 

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt