0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Nyheter

“Man måste leva så att man blir vän med döden… tror jag, tra, la, la.” – Astrid Lindgren

av | feb 8, 2022 | Försäkring, Kunskap | 0 Kommentarer

I många kyrkor finns texten ”tänk på döden” någonstans framme vid altaret.
Det kan låta väldigt dramatiskt, som om hela livet handlar om att tänka och förbereda sig på döden. Tänk om det inte var så det var menat för genom att tänka på döden tänker vi också automatiskt på livet.
Att vi ska dö en dag påminner om hur viktigt livet är och hur värdefullt det är att leva.

När det gäller ekonomi kan det kännas både svårt och jobbigt att koppla ihop pengar med döden. Det är inget som känns glatt att tänka på, det kan till och med framkalla ångest. Om vi tillåter oss att för en liten stund glänta på dörren till det mörka rummet, med hopp om att utforska vad som finns där, kanske vi kan tända ett litet ljus så det inte upplevs lika svart och eländigt.
Det skulle vara sorgligt att, förutom att förlora en partner, även råka ut för en ekonomisk härdsmälta till följd av att någon avlider.

För enkelhetens skull målar vi upp en bild :

Vi tänker oss ett par som tillsammans äger en villa.
De har ungefär lika stora inkomster från sina arbeten och har ett gemensamt lån för villan.
Familjens sparande består av amortering på bostadens lån, sparande till semesterresor och framtida husreparationer därutöver används inkomsterna till den livsstil familjen har.
Om en av dem dör innebär det att den som lever vidare har kvar hälften av den tidigare inkomsten samtidigt som utgifterna visserligen minskar men inte halveras!  Amortering och sparande de haft sedan tidigare behövs även efter ett dödsfall, och livsstilen kanske man vill hålla på samma nivå…

Familjen har ett bolåneskydd för att skapa trygghet,  bolåneskyddet innebär oftast att hälften av bolånen skrivs av vid dödsfallet.
Ett alternativ eller komplement till bolåneskydd är att ha separata livförsäkringar som inte är kopplade till lånen på boendet, vid dödsfall utbetalas livförsäkringarna till den efterlevande och därmed skapas en reserv som kan användas för att bibehålla önskad levnadsstandard.
Det intressanta här är att även om halva bolånet skulle försvinna så kan lånekostnaden vara förhållandevis liten jämfört med inkomsten från partnern som avlidit.
Det gäller att inte stirra sig blind på bolånet som den största källan till problem även om det vid en första anblick kan upplevas vara så.
I stället kan det vara viktigt att fundera på följande:

Om jag eller min partner avlider, vad händer då med den eller de som bor kvar?

Kan den/de bo kvar i huset, eller bo kvar ett tag för att sedan sälja?

Skulle det kunna uppkomma kostnader i samband med en försäljning?

Vad händer om det inte är en gynnsam marknad vid tidpunkten och summan man tänkt vid en försäljning skiljer sig?  

Många tänker att de behöver amortera av lånet med de pengar som utbetalas från livförsäkringen för att på så sätt sänka sina utgifter. I stället kan det vara bättre att ställa sig frågan, hur mycket pengar behöver jag ha varje månad för att försörja min livsstil?
Utgifterna kanske inte blir lika stora om partnern avlider men om det finns barn med i bilden behöver utgifterna nödvändigtvis inte heller bli lägre. Det som försvinner är mat, kläder, semesterkostnader och övriga kostnader för den avlidne och hur stora dessa utgifter är varierar.
Många har dessutom mycket låga belopp på livförsäkringar där det kanske skulle behövas miljonbelopp.
Sedan tillhör det saken att livförsäkringar är förhållandevis billiga.

Att tänka på

Att ha en livförsäkring kopplat till bolånen är ingen nackdel, men det har ingen större dramatisk effekt på levnadsomkostnaderna och ersätter därmed inte behovet av ”vanlig” livförsäkring.
Finns det egna försäkringar via fack eller liknande?
Har den som är kvar råd att bibehålla den levnadsstandard man vant sig vid?
Finns det barn från tidigare förhållanden som ska få sin del av arvet vid dödsfall?

Det kan vara känslomässigt jobbigt att tänka på vad som händer om du eller din partner avlider och vad den ekonomiska konsekvensen blir av ett dödsfall?
Om du har ett skydd, hur kan du använda dig av det?

Det kanske viktigaste av allt är att ställa sig frågor som:

Hur vill jag ha det?

Hur har jag byggt upp det idag?

Hur stora tillgångar behöver jag/min partner ha?

Låt tankarna vila i hur det skulle kännas att allt var bra.
Saker och ting var ordnade och det enda du behöver göra är att leva ditt liv och fylla den med så mycket glädje och kärlek du bara vill och kan. Det är ju hela syftet med att ibland glänta på dörren, att inse att livet händer här och nu och att ditt liv är värdefullt, precis som du.

Prata om döden

Det finns många texter som handlar om hur viktigt det är att vi pratar med våra barn om döden. Bland annat har Ericastiftelsen en sådan text. Det spelar ingen roll hur gammal man är, ett varmt och kärleksfullt samtal om livet och döden kan vara lika nödvändigt när du är 55 år som när du är 5 år. När det gäller samtal med barn om döden brukar det lyftas fram att samtal om döden gör den mindre skrämmande även om man ibland tror att det är precis tvärtom.

Det är viktigt att förmedla hopp och påminna om att livet faktiskt pågår nu.

I dessa samtal med barn är det också viktigt att förmedla att det är naturligt med känslor som sorg och ilska och att alla kan bära på dessa. Att visa empati och samma kärleksfulla bemötande som om vi pratade med ett barn är lika viktigt i alla samtal om döden, och livet.

Dela inlägg på sociala medier:

Arkiv

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt