Capfor startade i september 2006.

Redan från start var avsikten att erbjuda något nytt och annorlunda som i grunden skulle vägleda våra kunder i riktning mot deras mål och drömmar. Företagets målbild var tydlig, men vid starten saknades verktyg och processer helt eller var alldeles för oskarpa… Under åren 2010, 2011 och 2012 utvecklades vår rådgivningsmodell Financial Life Planning, med hjälp av internationellt etablerade och mycket erfarna personer som Paul Armson, Michael F Kay, George Kinder med flera.
Från 1/1-2013 erbjuder vi Financial Life Planning,  ett fantastiskt redskap och process, som handfast stödjer oss och våra kunder i arbetet att uppnå deras önskningar och drömmar.

Vår drivkraft är att bistå våra kunder i arbetet att uppnå den bästa versionen av deras liv!

Financial Life Planning tydliggör effekten av beslut inom samtliga avsnitt som berör personlig ekonomi (Inkomster/Utgifter, Tillgångar/Skulder, Sparande, Placeringar, Pension, Personförsäkring, Juridik).

Företaget är delägare i utbildnings och programvaruföretaget GoLife, där rådgivare och rådgivningsföretag erbjuds möjlighet att ta del av den erfarenhet och kunskap vi byggt inom Financial Life Planning.

Sedan 2010 har företaget skapat ett internationellt nätverk bestående av ledande Financial Life Planners, Rådgivare, Coacher, Bloggare, Journalister, Författare och opinionskapare. Internationellt är företaget är medlemmar i FPA (Financial Planners Association), Inspiring Advisers, TrustedFP.

Även trots att vårt erbjudande är Financial Life Planning kan vi (när våra kunder så önskar) bistå våra kunder i att genomföra de beslut som fattas kring deras personliga ekonomi. Av detta skäl har vi tillstånd att utföra  rådgivning och förmedling kring personförsäkring liksom värdepapper.
Företaget är vidare anknutet till värdepappersbolaget United Securities, och förmedlargruppen Tydliga.
Företaget har inget ägarintresse i något av organisationerna eller företagen.

Företaget tillämpar strikt provisionsfrihet.

Vi tillämpar S-M-A-R-T målsättning för all vår rådgivning, i syfte att säkerställa förväntningar/målsättningar för våra klienter.
(S= Specifikt, M= Mätbarhet, A= Accepterat, R= Relevant, T= Tidsbundet)

Vi är förespråkare för bevisbaserad förvaltning, och använder därmed indexplaceringar framför aktiv förvaltning i de fall då detta kan anses vara lämpligt (till exempel vid placering i globala aktier & svenska aktier).
Vi anser att placering skall vara en långsiktig lösning, där inga krav ska ställas på bevakning eller aktivitet på kort sikt då detta bevisligen leder till motgångar.
Vi anser också att förvaltning skall vara så förutsägbar som möjligt, och så billig som möjligt.

Capfor är Sveriges första företag som erbjuder målinriktad rådgivning i form av Financial Life Planning (FLP).
Våra tillstånd kan kontrolleras på Bolagsverket samt Finansinspektionens hemsidor. Vi besitter specialistkompetens inom Personlig Ekonomisk Planering, Generationsskifte, Privatekonomi, Privat beskattning, Krediter, Personförsäkring, Värdepapper och Beteendestyrd ekonomi.
Våra kompetenser är Licensierade genom Swedsec och Insuresec.

Vår verksamhet omfattas av de tillstånd som erfordras för den rådgivning vi erbjuder, dessa tillstånd kan kontrolleras genom Finansinspektionen liksom Bolagsverket.

Länk till Finansinspektionen
Länk till Bolagsverket

Vi är anknutna till värdepappersbolaget United Securities, medlemmar i SFM och vi har valt att ansluta oss till förmedlarorganisatonen ”Tydliga”

I de fall då vår klient ger oss uppdraget att förmedla en finansiell produkt (försäkring, fond eller annat) hanteras detta alltid med följande utgångspunkter:

  • Vid förmedling av finansiella produkter avstår vi från provision, då vi anser att provision kan påverka rådgivning
  • Val av produkt/leverantör sker alltid genom jämförelse av minst tre olika produkter/leverantörer där vi vår klient erbjuds att påverka vilka dessa är
  • Jämförelse av produkt/leverantör sker inom det specifika område där den finansiella produkten skall fylla en funktion för vår klient
  • Val av produkt/leverantör sker också med utgångspunkt i leverantörens historiska förmåga att leverera de värden/den funktion klienten har behov av

Sammanfattningsvis utgår vi vid förmedling från grunden ”Funktion och värde framför pris och provision”

Capfor  har etablerat kontakt med en rad produktleverantörer (direkt eller indirekt genom United Securities och Tydliga) i syfte att hantera information, administrativ funktion vid förmedling och skötsel av finansiella produkter med följande finansiella företag/institutioner:
AMF, Alecta, Danica, Folksam, Trygg Hansa, Moderna försäkringar, Movestic, Storebrand, Länsförsäkringar, SEB, Skandia, SPP, Euro Accident, DKV, Nordnet, Avanza, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, If, Nordeuropa hälsa, Bliwa, Förenade Liv, Carnegie, Erik Penser, Strukturinvest, Garantum.

Du är välkommen att kontakta oss för att få tillgång till det regelverk vi skapat för vårt arbete, liksom för att få skriftlig information om hur vi hanterar eventuell intressekonflikter, klagomål och annat du tycker är viktigt att få inblick i.

Vi söker Aktivitetskoordinator!

I vår strävan att effektivisera vårt arbete söker vi en driven person till vårt team.

Arbetet som Aktivitetskoordinator ställer höga krav på ordning och reda, ett utåtriktat positivt och engagerande sätt. Vi har också en förväntan på vår kommande kollega om att hen vill vara delaktig i företagets utveckling, och därmed är öppen för förändringar liksom pådrivande i sådana förändringar som leder företaget framåt.
Vi ser hellre att hen är framåt, testar nya saker och är orädd för misstag, än tvärsom.
Speciellt viktigt är att du som söker har en tydlig värdegrund som överensstämmer med företagets, liksom att du har en vänlig, positiv människosyn och är omtänksam i kontakten med andra.

Aktivitetskoordinators roll är att koordinera hela företagets utåtriktade klientkontakter, vilket innebär att rollen har ansvaret för:

  • Samordning av alla klienter (nya och gamla)
  • Utskick av material i till befintliga klienter, liksom nya klienter
  • Tidsbokning befintliga klienter
  • Bearbetning nya klienter

Allt arbete sker i samarbete med företagets klientansvariga.

Aktivitetskoordinatorn har dator och telefon som sina främsta arbetsredskap varför datorvana (officepaketet) och telefonarbete ses som mycket bra erfarenheter. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig, på svenska, i tal och skrift.

Goda språkkunskaper i Engelska ses som meriterande.

Lön består av en kombination av fast månadslön rörlig lön.
Arbetstid enligt överenskommelse, dock minst halvtid
(ordinarie kontorstider är 08.00 – 17.00).
Företaget har avtal med FTF (Facklig organisation i finansbranschen) och personalen omfattas av kollektivavtalsenliga försäkringar.

Vi tar gärna emot sökande som vill påbörja en resa mot att bli rådgivare, och ser arbetet som Aktivitetskoordinator som ett första steg på en lång och framgångsrik karriär här hos Capfor.

Välkommen med din ansökan, tillsammans med ditt CV till info (at) capfor.se.
Ange ”Aktivitetskoordinator” i ämnesraden på ditt mail