Kloka beslut!

Eftr timmar av skrivande närmar vi oss nu färdigställandet av ”en liten skrift om kloka beslut”, och vill gärna bjuda på ett litet smakprov!

Kan pengar köpa lycka???

I en rapport från Institutionen för Psykologi vid Cambridge (27 Maj 2016) kan man läsa följande: Trots årtionden av forskning som visar mycket små samband mellan konsumtion och lycka, visar nya studier att pengar faktiskt kan öka känslan av lycka om pengarna används på ”rätt sätt” (t ex på erfarenheter eller andra människor). Genom att […]