900 miljarder upp i rök…

Enligt Warren Buffet har 900 miljarder kronor slösats bort på grund av dåliga investeringsråd under det senaste decenniet….

Känslor och ekonomi hör ihop…

Tiden för när känslor och ekonomi inte berördes under samma samtal är sedan länge förbi! Faktum är ju att ekonomi och pengar är något av det mest känsloskapande som finns!!! Givetvis kommer en kund till en rådgivare för att få ekonomiska råd, inte psykoterapi men känslor finns alltid med i spelet mellan rådgivare och kund. […]

Oetiska pensionsplaceringar… Nej tack!

Vill vi placera våra pengar oetiskt…? Idag har vi kunnat läsa om AP fonderna äger aktier i vapenindustrin för mångmiljardbelopp… Man kan fundera på om det ur en strikt kapitalistisk synpunkt finns pengar på tobak, sprit, sex, spel och annat… och en snabb koll visar att jämförelseindexet S&P500 slagit den kanske mest kända oetiska fonden […]