Debatt inlägg

Hur är det möjligt att ge ett verkligt opartisk, oberoende ekonomiskt råd till någon när rådet betalas i form av provision (fondkickback, eller något annat branschen hittat på) av ett företag som levererar en produkt till kunden? Enligt vår uppfattning är en förutsättning för att ge opartiska, oberoende råd att man som kund betalar rådgivaren […]

900 miljarder upp i rök…

Enligt Warren Buffet har 900 miljarder kronor slösats bort på grund av dåliga investeringsråd under det senaste decenniet….

Känslor och ekonomi hör ihop…

Tiden för när känslor och ekonomi inte berördes under samma samtal är sedan länge förbi! Faktum är ju att ekonomi och pengar är något av det mest känsloskapande som finns!!! Givetvis kommer en kund till en rådgivare för att få ekonomiska råd, inte psykoterapi men känslor finns alltid med i spelet mellan rådgivare och kund. […]