Debatt inlägg

Hur är det möjligt att ge ett verkligt opartisk, oberoende ekonomiskt råd till någon när rådet betalas i form av provision (fondkickback, eller något annat branschen hittat på) av ett företag som levererar en produkt till kunden?

Enligt vår uppfattning är en förutsättning för att ge opartiska, oberoende råd att man som kund betalar rådgivaren och att betalningen inte hänger samman med en finansiell produkt!

När betalning till en rådgivare sker genom en finansiell produkt kan betalningen inte avse något annat än förmedling (försäljning) av en ny produkt eller att kunden skall behålla den produkt man har (skötsel).

Ekonomisk rådgivning handlar i första skedet om att utröna en kunds nuvarande situation, hur kunden tagit sig dit hen är, vilka beslut hen fattat och varför, vilka förväntningar hen har på sin ekonomi och vad ekonomin skall stödja… Livsstil, upplevelser, pensionering, stödja sina barn, skapa trygghet med mera.

Att ge ett råd till en kund utifrån perspektivet att verkligen sätta sig in i kundens situation, att bidra med verklig nytta och värde innebär att man måste ha en större och bredare bild av vilka råd som kan stödja kunden i att uppnå det hen önskar sig än att välja produkter!

För att ge ett exempel har vi sett närmare på hur pensionsrådgivning kan gå till…

Ett typiskt samtal mellan en kund och en rådgivare inleds efter det att de fått kontakt kanske genom ett samtal där rådgivaren vill träffas för att gå igenom kundens pensionsplaceringar.

Mötet inleds med en social kvart… (skapa ett förtroendefullt trevligt klimat)

Efter den sociala kvarten, ställer rådgivaren frågor till kunden om kundens inkomst, familjesituation, försäkringar, tillgångar och skulder.

En presentation sker av nuvarande pensionslösningar, ofta tillsammans med en jämförelse mellan nuvarande inkomst och den inkomst de pensioner kunden kommer få en dag i framtiden. Man diskuterar de insättningar som sker i pensionslösningarna, och pratar om möjligheten att växla lönekronor till pensionskronor för att på så sätt stärka pensionen ytterligare.

Skatten på lönen kanske är hög, och det finns en möjlighet att få lägre skatt vid pensioneringen allra helst om man vill gå hem tidigare.

Man går igenom de fondval kunden har, och går igenom kundens riskvilja.

Den pensionsprodukt som valts diskuteras och jämförs med andra produkter, och deras egenskaper.

Med allt detta som grund väljs sedan antingen att kunden inleder en löneväxling eller inte.

Produktval för pensionssparandet sker (kanske byts till annat bolag) och man uppdaterar de fondval kunden gjort.

Frid och fröjd kan man tycka MEN…!!!

Vad syftar råden till att skapa?

Vilka faktorer har man att ta hänsyn till för att verkligen säkerställa att kunden uppnår de mål kunden har, oavsett om det handlar om när pensioneringen ska ske eller nivå på inkomster?

Hur påverkar produktvalens avgifter kundens situation och förutsättningar?

Påverkar rådgivarens ersättningar från produkterna resultatet för kunden?

Vilka utgifter kommer kunden ha som pensionär, och vilka inkomster kommer krävas för att möta dessa utgifter. Kan utgifterna mötas med andra besparingar (bankmedel, ISK, fonder och annat)?

Riskvilja är, enligt vår uppfattning, omöjlig att kartlägga utan att först ta reda på vilken risk man har råd att ta och vilken risk man behöver ta för att uppnå den avkastning som krävs…

Har man gått igenom vilken risk kunden faktiskt har råd eller inte råd att ta med sitt pensionssparande? D v s vilka inkomster kommer krävas för att uppnå den levnadsstandard som önskas? Kommer andra tillgångar användas för att uppnå den levnadsstil man önskar sig?

Har man funderat på vilken risk kunden behöver ta för att uppnå den pensionsnivå hen behöver? Med hänsyn tagen till nuvarande värden (pensioner och övrigt), tänkt levnadsstandard och allt nuvarande sparande… vilken risknivå skulle man då välja?

Är det värt att ta högre risk än vad man behöver? (Ska man spela med sitt framtida liv?)

Förstår kunden sambandet mellan risk och värdetillväxt?

Förstår kunden vilken risk man behöver ta, och har råd att ta?

Svaren på dessa frågor och många fler leder allt som oftast bort från de råd de allra flesta får av sin rådgivare, och jag har svårt att tro att detta sker av annat skäl än att värdekedjan i rådgivningen påverkas av hur rådet betalas!

Min övertygelse är att rådgivarna verkligen vill tillföra värde till sina kunder, men i bristen på andra ekonomiska incitament är det för svårt att agera på annat sätt.

Det är verkligen dags för allmänheten att få reda på hur verkligt värdeskapande rådgivning sker, att Finansinspektionen tar ett grepp om detta och undersöker vad ”Financial Planning” och ”Fiduciary” faktiskt betyder och instiftar nya tillståndspliktiga roller!

Du som rådgivare bär ett tungt ansvar för dina kunders framtid, och att då använda sig av branschens argument till att sälja deras budskap är i min värld en mycket farlig väg att välja!

Välj kundens sida fullt ut, gör jobbet ordentligt och beskriv detta för kunden… Hen kommer med glädje betala det pris detta kräver, för att hen ska (så långt som möjligt) säkerställa sin ekonomiska framtid!!!

Vem vill spela med sitt liv?
Man får bara en chans att leva, och livet är för viktigt för att chansa med pengar!!!

Oetiska pensionsplaceringar… Nej tack!

Vill vi placera våra pengar oetiskt…?

Idag har vi kunnat läsa om AP fonderna äger aktier i vapenindustrin för mångmiljardbelopp…

Man kan fundera på om det ur en strikt kapitalistisk synpunkt finns pengar på tobak, sprit, sex, spel och annat… och en snabb koll visar att jämförelseindexet S&P500 slagit den kanske mest kända oetiska fonden (vicefund) under de senaste 10 åren, så NEJ inga pengar att tjäna, snarare allt att förlora!!!

Läs mera här:
http://www.dagensps.se/pengar/dina-pensionspengar-placeras-karnvapen/

 

Kan pengar köpa lycka???

I en rapport från Institutionen för Psykologi vid Cambridge (27 Maj 2016) kan man läsa följande:

Trots årtionden av forskning som visar mycket små samband mellan konsumtion och lycka, visar nya studier att pengar faktiskt kan öka känslan av lycka om pengarna används på ”rätt sätt” (t ex på erfarenheter eller andra människor). Genom att utgå från en modell om psykologiska samband, utökades studierna genom att argumentera för att individuella skillnader utgör en viktig faktor när man bestämmer vad som ”rätt” typ av utgifter för att öka känslan av välbefinnande. I en studie av mer än 76 000 banktransaktioner, konstaterades att människor spenderar mer pengar på produkter som matchar deras personlighet, och att de personer vars utgifter bättre matchar deras personlighet uppger en högre nivå av tillfredställelse än andra. Denna effekt av psykologiskt samband med lycka var starkare än sambandet mellan lycka och inkomst och/eller andra utgifter. En uppföljningsstudie visade en liknande affekt: Personlighets matchande utgifter ökar positiva effekter… Summan av kardemumman är att när utgifterna matchar din personlighet, tycks det som om pengar faktiskt kan köpa lycka!

Länk till artikeln: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27056977

 

Utifrån detta perspektiv kan man fundera på hur en genomgång av ens utgifter, med fokus på att eliminera onödiga utgifter och prioritering av utgifter som matchar oss skulle påverka oss i vår vardag…
På samma tema kan man fundera kring hur den framtida pensionen skall bli så givande som möjligt… kanske genom att inleda pensionsplaneringen med att skapa en ”bucket-list” som ligger i linje med vem man faktiskt är och vad man VILL göra.
Pensionssparande kanske inte är jättesexigt men med ett betydelsefullt mål i siktet blir det på en gång mycket roligare!!!

Pruta, var förnuftig och tjäna pengar!!!

ponzi-lie-e1300815813124

Hur du kan öka din pension genom att vara lite förnuftig!

Betänk avgifternas betydelse på ditt långsiktiga sparande… Avgifter kan omöjligen ge fördel i form av högre pension…
I de allra flesta fall kostar ett sparande i tjänstepensionsförsäkring ett vacker slant över tid, vilket enligt vår beräkning kan innebära att din pension blir flera tusen lägre än om du gör hemläxan ordentligt och väljer ”rätt” bolag och ”rätt” fond.

Vi har jämfört en tjänstepension tecknad i ett av våra vanligaste och största försäkringsbolag med en motsvarande försäkring hos någon prispressarna… (exempelvis Avanza, Nordnet, Brummer Life)

Kostnadsuttaget för en tjänstepension är ofta 180 kr i fast årlig avgift samt en kapitalbaserad avgift om 0,65% per år, till detta skall man lägga kostnaden för den fond man valt vilket vi antagit kostar 2,25% i årlig förvaltningsavgift (gäller till exempel i vanliga fondtjänster hos de större försäkringsförmedlingsföretagen). Avgifterna är ofta otydliga för dig, men du kan vara helt säker på att det dras kostnader från dina pensionspengar… en del avgifter framgår tydligt och en del mer otydligt!
Som alternativ till detta har vi valt ett företag där avgiften begränsas till förvaltningsavgiften i valda fonder, samt att man väljer en smart portfölj bestående av Indexliknande fonder där förvaltningsavgiften ofta blir 0,4% (eller lägre).

Betänk att du har 100 000 kronor i sparat kapital och att det sätts in 1 000 kr/månad,  din första utbetalning sker om 20 år (d v s att du idag är 45 år gammal).
Skillnaden mellan de olika sparalternativen blir mer än 5 000 kr/månad i pension under fem år!!!

Är de stora bolagen verkligen värda detta???

Vänner till dessa bolag, och till dem som vill sälja dyra sparprodukter brukar opponera sig mot beräkningar som dessa och allt som oftast med argument om att Indexfonder är ”urusla” och att avkastningen i aktivt förvaltade fonder är SÅÅÅ MYCKET HÖGRE!!!

Även på denna punkt kan man konstatera att det inte är riktigt som man påstår!

En aktivt förvaltad fond har bevisligen svårt att slå index konsekvent över tid, vilket till exempel bevisats av Roine Vestman & Harry Flam vid Stockholms Universitet liksom av ledande ekonomisk expertis internationellt.
Att skapa en egen smart indexportfölj innebär till exempel att man använder fonder som Spiltan Svenska Investmentbolag och XACT Svenska Småbolag… Dessa fonder tål verkligen jämförelser med aktivt förvaltade fonder, och då både vad det gäller kostnader liksom värdeökning.
Betänker vi ett förvaltningsresultat som är en procent bättre per år i vår jämförelse blir månadspensionen närmare 8 000 kr högre per månad under fem år!!!

ÄR DOM VERKLIGEN VÄRDA DETTA?

 

Missing to plan, planning for failure !

planeraSom så ofta handlar livet alltid om att befinna sig i nuet, våra erfarenheter utgör ofta en del av grunden till de beslut vi fattar inför framtiden och framtiden ter sig både osäker, dunkel men ibland positiv.

Att planera sin ekonomi handlar i de allra flesta fall om att vara förutseende, att skapa mål på både kort och lång sikt liksom att identifiera de hinder som kan komma i vägen för oss.

På temat planering i livets olika stadier väljer vi nu att fokusera på den stora dagen då arbetstid byts ut mot fritid, det vill säga dagen då man inte längre skall känna sig tvungen att gå till jobbet utan kan fritt välja hur vardagen ser ut.

Pensionen.

Frågan om hur man tar ut sina pensionspengar kanske inte är den svåraste för alla, även om det för många kan kännas både svårt och nästan övermäktigt att få en samlad bild över sina pensionsinkomster. Att planera hur uttagen skall ske, liksom att försöka tränga igenom vilka konsekvenser olika uttag kan få för ens totala ekonomi är en svårare nöt att knäcka.

I beräkningarna kring hur pensioner kan tas ut bör man fundera på flera saker…

Hur beskattas mina pensioner?

I det fall att man haft både pension genom sitt arbete, liksom pensionssparat själv kan det ibland fråga om att betala statlig skatt på sina pensioner. Statlig inkomstsskatt innebär att över 50% av delar av pensionsinkomsten försvinner innan du får din del, vilket i många fall kan undvikas genom att man fördelar sina pensionspengar under längre tid eller avstår helt från dem till förmån för sina barn inför den dagen då man själv inte lever längre.

Hur länge kommer pensionen räcka?

Pensionsinkomsten skall räcka både idag och imorgon, och i detta finns det två områden att verkligen tänka igenom.

– Månadens pensionsinkomst skall räcka till hela månadens utgifter

– Pensionsutbetalningarna skall räcka till hela pensionstiden (fram till det att man inte lever längre) eller åtminstone fram till den dag man inte längre orkar ha en aktiv livsstil.

Påverkas andra trygghetsmoment av pensionsinkomsten?

För en del personer kan pensionen komma att drygas ut med bostadstillägg, en förmån som för många innebär att man kan bo kvar i sin lägenhet trots en låg pension. Vid bedömningen av bostadstillägg tas alla inkomster in i underlaget för bedömning om man är berättigad bostadstillägg liksom storleken på detsamma.

Min make/maka uppbär en högre pension än jag själv.

Vilket skydd omfattas pensionerna av i det fall endera parten avlider?

Som alltid i fall av ekonomisk planering krävs en ordentlig genomlysning av alla konsekvenser som skapas av olika beslut, och först efter det att så många delar som möjligt kartlagts kan ett verkligt förnuftigt och hållbart beslut fattas!

Tyvärr är antalet rådgivare som ägnar sig verkligt värdeskapande rådgivning till exempel i denna situation mycket få, men det är väl investerade pengar att få hjälp i frågan om pension när den är som aktuellast!

De 5 vanligaste bekymren 50 åringar har kring sin pension, och hur man kan lösa dem.

65

Som femtioåring inser man plötsligt att pensionen inte längre är sådär avlägsen som den kändes när man var i trettioårsåldern, och funderingarna kring ”den-där-dagen” börjar kännas mer allvarliga… Även om många känner att de heslt vill stoppa i huvudet i sanden och skjuta upp frågan ett tag till.

Faktum är att när vi befinner oss i åldern 50-55 har vi fortfarande stora möjligheter att påverka vår pensionstrygghet, och en ljus framtid är faktiskt möjlig att gå till mötes med lite planering.

Orosmoln 1.
Jag har ju inte sparat något till min pension, och den statliga/allmänna pensionen verkar ju inte vara den säkraste inkomstkällan… Statens utgifter är ju större än inkomsterna, finns min statliga pension på riktigt?

Svar.
Osäkerheten kring pensioner, börsens utveckling med mera är en verklighet vi alla är tvingade att förhålla oss till. En slutsats många kommer framtill är att osäkerheten skapar mer behov av att skapa en egen trygghet än något annat. 

En annan slutsats man kan dra är att finansbranschen (ivrigt) blåser under osäkerheten och den otrygghet osäkerheten skapar i sin vilja att sälja mer av sina finansiella produkter.
Det första steget i att skapa en större tydligheten, trygghet och säkerhet är att börja att se över de utgifter man faktiskt har före sin pensionering, och sedan fundera en stund på vilka utgifter man kommer ha kvar liksom vilka utgifter man vill lägga till när man tänkt att dra sig tillbaka.
För en del handlar pensioneringen INTE om att helt dra sig tillbaka från yrkeslivet, utan snarare blir en beståndsdel i pensionsinkomsterna ett deltidsarbete där man väljer att sysselsätta sig mig med något man kanske drömt om i många år men inte riktigt våga sätta igång med… Pensioneringen blir starten på något nytt!
Kartläggning av utgifter skall alltid ingå i en ordentlig pensionsplanering, inkomster och tillgångar utgör motvikten till de beräknade utgifterna.

Orosmoln 2.
Mina kunskaper om fonder är inte de bästa för att bevaka fonderna i PPM och min tjänstepension, och de där som skulle ordna till det så bra för mig verkar ju bara ta betalt och lyckas ju inte särskilt bra heller.
Måste man vara så aktiv hela tiden för att skapa trygghet

Svar:
Att någon vet mer än någon annan om hur världens olika aktiemarknader kommer utveckla sig är ett önsketänkande, lika sant som att någon har en kristallkula som kan förutspå framtiden… Nej, det finns ingen sådan!

Vi utsätts alla för olika typer av påtryckning där vi mer eller mindre manas till att ha dåligt samvete för vår inaktivitet i val av pensionsfonder, att sedan tro att aktivitet leder till en bättre tryggare pension är inget annat än ett säljargument!
En långsiktig strategi med en strukturerad handlingsplan för val av pensionsfonder är ett annat sätt att se på valen, där kunskaperna om framtiden inte utgör grunden för valen… Risk för nedgångar i sparande innebär ofta (inte alltid) större möjligheter till god värdeökning.

En portfölj bestående av Svenska Aktier, småbolagsaktier, globala aktier och räntebärande papper utgör en bra strategi för långsiktigt sparande, där strukturen/strategin bör vara att se placeringarna långsiktigt. Aktivitet som innebär att man söker de för ögonblicket bästa alternativen har visat sig vara en dålig strategi för majoriteten av sparare.

Orosmoln 3.
Det verkar vara så oroligt och osäkert med allt…
Tidningarna skriver om att börsen går ned, räntorna är låga och kan gå upp, amorteringskrav, att man inte får avdrag för pensionssparande längre med mera….
Hur skall man klarar att hantera sin trygghet i en värld där lagar, regler och förutsättningar förändras så kraftigt och ofta?

Svar.
I tidigare svar har vi betonat vikten av att ha en långsiktig strategi grundad på ett ordentligt grundarbete i att ta reda på vad som kommer krävas, detta är detaljer som är mer bestående och påverkas oftast i mycket liten grad av regelverksförändringar.

Val av sparprodukter kan påverkas av olika regelförändringar, men om siktet bibehålls kan man enklare anpassa sitt sparande till nya förutsättningar

Orosmoln 4.
Alla verkar ju vara bäst på allt, och samtidigt vet jag att alla dessa kloka ”rådgivare” egentligen bara är intresserade av att tjäna pengar på mina pengar!
Hur skall man kunna lita på de råd man får?

Svar.
Om rådet ges av en person/ett företag som inte är inblandad i tillverkningen/försäljningen av produkterna skapas en grund för att rådet verkligen ligger i linje med det du behöver/strävar efter. Ett råd är värt att betala för, och att betala direkt för rådet är ett bättre sätt än att betala genom provision till rådgivaren för förmedling av något finansiell produkt (fond, försäkring…) eftersom det bara skapar otydlighet i vad personen egentligen skall hjälpa dig med.

Orosmoln 5.
Vad är det som gäller… Hur kommer min pension bli, jag får olika besked från olika håll?

Svar.
Ett snabbt och enkelt sätt att få bra information är att använda sig av minpension.se, ett informationsalternativ utan koppling till försäljning av pensionsprodukter/fonder.

Att vända sig till en rådgivare/ett rådgivningsföretag som inte ingår i ett specifikt försäkringsbolag/bank/fondbolag och där begära en ordentlig kartläggning, som man vill betala för, är ett annat sätt.
Var noga med att betona ditt önskemål om information inte rådgivning i detta!

Genvägar… Senvägar …

lik

GENVÄGAR, NEJ TACK!

… Först bygger man en solid grund!

Verkligt betydelsefull ekonomisk rådgivning handlar definitivt inte om ”quick-fixes”, häftiga/nya sparprodukter/försäkringar eller om fond A är bättre än fond B utan snarare om att skapa en rejäl faktabaserad grund för de olika ekonomiska beslut man ställs inför i livet.

En grund direkt kopplad till din situation och dina mål/önskningar oavsett om det gäller att skapa trygghet inför sjukdom/dödsfall/pensionering eller om det handlar om att skapa förutsättningar till drömresan för hela familjen… Finansiell Livsstils Planering handlar om Livet, och hur ekonomin kan stödja dig för att uppnå det liv du önskar.

Betydelsen av ordet ”Planera” hänger tydligt samman men framtiden, ett av de områden vi arbetar med… den okända/osäkra framtiden!

En del framtiden förhoppningsvis bär med sig är pensionen.

Som Finansiell Planerare utvärderar vi nuvarande utgifter och sparande, beräknar hur pensionstillgångar och sparande utvecklas i olika typer av sparformer/placeringsvarianter. Vi analyserar de risker sparandet innehåller och simulerar olika typer av händelser för att åskådliggöra dessa händelsers effekter för vår klient.
En kartläggning av nuvarande utgiftsvanor tillsammans med ett fördjupat samtal om hur livet som pensionär skall te sig, utifrån tänkt/önskad livsstil, skapar en kravspec. för hur sparande och pensionstillgångar MÅSTE utveckla sig.
Med denna kravspec som grund kan sedan krav ställas på de institutioner (banker, försäkringsbolag, fonder m fl) som vill ta hand om pensionspengarna/sparandet. En tydlig specifikation om hur värdet skall utveckla sig ger möjlighet att följa upp de råd du fått.

Hur viktigt är det att dina pensionspengar och ditt sparande ger förutsättningar för dig att leva det liv du önskar den dagen du slutar att arbeta?

 

Det Måste Bli Enklare!!!

PPM Råd

Tänk att det ibland är så svårt och komplicerat att vi helt enkelt föredrar att stoppa huvudet i sanden, struntar i att öppna kuvertet eller till och med köper vi oss en känsla av tillfredställelse genom att låta någon (efter ett telefonsamtal) ta hand om en viktig del av vår framtida inkomst…

stressinfo

 

Mängden information tillsammans med hur svår vi upplever den vara leder tyvärr alltför ofta till en fullständig likgiltighet.

Hur viktigt på en skala är det… HUR VIKTIGT är det på en skala att den framtida inkomsten räcker till det du vill göra, när du inte längre lever på inkomster skapade genom aktivt arbete utan när dina inkomster utgörs av de pensioner som byggts upp under ditt yrkesverksamma liv?
EXAKT HUR VIKTIGT ÄR DET… att du kan leva ett bra och givande liv efter det att den yrkesverksamma tiden är över?

Under de senaste veckorna har jag funderat en del kring hur allt fler av dem jag möter faktiskt låtit någon ta hand om deras framtida inkomst efter ett telefonsamtal… Någon man inte mött, någon som ringer i tid och otid och som dessutom hävdar sig ha facit på vad som skall hända imorgon på världens alla börser…
Undrar hur man hade hanterat samma pengar om de suttit på ett bankkonto istället… Förmodligen med betydligt mycket större eftertanke, eller?

I ambitionen att tillföra värden till dig, och alla andra som tar sig tid att läsa våra inlägg vill vi nu en gång för alla försöka hjälpa dig att fatta ett väl genomtänkt beslut, att skapa en egen fungerande strategi för hur du skall sköta alla dessa val för dina pensionspengar.
Denna intensiva bloggkurs består av tre delar, där vi inleder med DEL 1. här och nu.

Enligt vår erfarenhet består verkligt framgångsrik förvaltning (placering) av några grundläggande fakta som måste bestämmas tillsammans med att några enkla regler tillämpas.

Regler att följa:
– Sätt Mål
– Håll nere kostnader
– Skapa och vidmakthåll Balans & riskspridning
– Var konsekvent och håll dig till en strategi

Fakta att bestämma:
1. Ett TYDLIGT, TIDSBESTÄMT mål.
2. Ett UPPFÖLJNINSBART, UPPNÅELIGT mål.
3. Ett RELEVANT mål

Att skapa T.U.R. ökar dina chanser till en bra värdeökning för dina pensionspengar.

Första steget blir sålunda att sätt upp ett mål för dina pensionspengar.
För att målet verkligen skall vara relevant måste det kopplas samman med vilken tid som finns att förfoga över… Ju kortare tid desto mindre värdeökning kan man räkna med, d v s om man vill vara säker på att man når det man siktar mot.
Givetvis kan man chansa på en hög värdeökning på kort sikt, men resultatet kan då också komma att bli BETYDLIGT sämre än vad man förväntat sig.
Kallt kan vi konstatera att om man väljer att sätta alla sina sparpengar på ett bankkonto som kommer värdeökningen sannolikt utebli, räntorna är ju i det närmaste NOLL på konton. Lika kallt kan vi konstatera att en aktiefond kan falla som en sten vid ”fel” tillfälle, och att samma fond kan stiga som en raket vid ”rätt” tillfälle… Dock kan vi också konstatera att aktieplaceringar genom en bred aktiefond över längre tidsperioder KAN ge en bra värdeökning, bara man låter bli att hoppa ”hit-och-dit” i ivern att slippa nedgångar och i jakten på ”bästa” fonden.
En långsiktig syn på aktier skapar möjlighet till lite bättre fart än NOLL ränta.
På ett år kan börsen svänga mellan – (MINUS) 50% och + (PLUS) 100%, pengarna kan halveras och de kan fördubblas… På tio/femton års sikt har svängningarna varit mindre och historik visar att börsen i genomsnitt ökat med mer än 10% per år sett över tioårs perioder sedan andra världskriget, och att det under samma tid saknas tillfällen då börsen minskat i värde (sett över 10 års perioder).

GRUNDTIPS 1.
Räkna inte med mer värdeökning än 10% i genomsnitt per år oavsett hur stor andel aktier du har.
Räkna med osäkerhet, och att värdet på dina pensioner kommer variera!

I kommande inlägg kommer jag föra dig vidare in i denna värld, och till slut hoppas jag att du har alla möjligheter att skapa en genomtänkt placering och strategi för dina pensionspengar som passar dig och som inte kostar ”skjortan”!

Våga vägra PPM rådgivarna!

 

I.O.F (Inställning till Omställning och Förändring)

Livet är en enda lång pågående förändring där vi ofta hamnar i situationer där alla våra förmågor testas.

Det kan handla om den häftiga, och underbara händelsen en del får förmånen att vara med om… Att bli förälder!!!
Det kan handla om mindre angenäma händelser, händelser vi helst inte vill vara med om… en nära anhörig dör.

Oavsett vad vi råkar ut för handlar ofta förändringarnas betydelse för oss om Inställning till omställningen, d v s händelsen i sig kan ha en viss betydelse men störst påverkan har våra tankar och känslor till händelsen.

 

Under den gångna tiden har jag fått anledning att fundera kring Inställning till Omställning och Förändring som berör pensionen.

 

Det första fallet handlar om en företagare som hela sitt liv representerat sig själv, arbetat långa dagar och i det närmaste året runt (ingen semester). Tankarna på att dra sig tillbaka har funnits där under några år men av något skäl tycks det aldrig bli av att lägga ned /sälja firman…

Pengar är inget problem, det finns tillräckligt med sparslantar för ett mycket angenämt liv i många år framöver, sannolikt kommer pengarna överleva företagaren.

Omställning handlar om identifikation:

  • att lämna det man ägnat all sin tid åt och kommit att betrakta som liv
  • att inte längre träffa kunderna som kunder utan istället som någon man kanske aldrig pratat annat med än sådant man jobbar med
  • att plötsligt inte få gå till jobbet
  • att förlora sitt egenvärde inför sig själv

Pensionering handlar ibland om en livsavgörande omställning, där självbilden påverkas kraftfullt… så pass kraftfullt att pensionen kanske aldrig blir av.

 

Det andra fallet handlar om att förändra sitt ekonomiska beteende från att samla till att använda.

Under hela sitt liv har personen varit vardagssmart med sina pengar, prutat och/eller funderat noga före större inköp. Personen har lyckats samla ihop en förmögenhet och känner sig mycket tillfreds att se hur värdet på tillgångarna ökar.
Personen unnar sig lite av varje, men vill helst inte använda sparkapitalet till inköp utan det ska man klara med de pengar man tjänar…
Att i denna situation börja tänka tvärs om, d v s sluta spara och istället börja använda de pengar som samlats ihop blir en i det närmaste omöjlig tanke.

Omställningen handlar om känslor till pengar:

  • att förbruka pengar som man slitit hårt för att få
  • att inse sina begränsningar och förstå osäkerheten i att livet inte är för evigt
  • att fundera på om pengarna skall överleva dig själv
  • att planera en överföring av tillgångar till någon annan som inte känt hur mycket arbete som ligger bakom varje krona
  • att fundera på hur pengarna skall investeras i ditt liv istället för i fonder eller annat.

 

Inställningen till pensioneringen, omställningen pensioneringen innebär är individuell men gemensamt för de allra flesta är att förändringen påverkar!

 

En väl genomtänkt pensionsplan kan innehålla åtgärder som gradvis påverkar din inställning, och skapar en lugn övergång från något till något nytt fantastiskt och härligt efter pensionsdagen.

Din ekonomi, dina pengar skall stödja ditt liv i många år varför en väl genomtänkt ekonomisk plan behövs med strukturerade förnuftiga strategier för hur sparpengarna skall investeras och förbrukas.

En ekonomisk plan som ger stöd inför händelsen att du blir sjuk och vill ge dina anhöriga information om hur du vill att dina pengar skall användas för att både du och dom skall få ett så bra liv som möjligt.

Listan över detaljer en väl genomarbetad plan innehåller är lång, och varje detalj har betydelse i arbetet med att låta pengarna stödja livet!