Inlägg av flp

Debatt inlägg

Hur är det möjligt att ge ett verkligt opartisk, oberoende ekonomiskt råd till någon när rådet betalas i form av provision (fondkickback, eller något annat branschen hittat på) av ett företag som levererar en produkt till kunden? Enligt vår uppfattning är en förutsättning för att ge opartiska, oberoende råd att man som kund betalar rådgivaren […]

Känslor och ekonomi hör ihop…

Tiden för när känslor och ekonomi inte berördes under samma samtal är sedan länge förbi! Faktum är ju att ekonomi och pengar är något av det mest känsloskapande som finns!!! Givetvis kommer en kund till en rådgivare för att få ekonomiska råd, inte psykoterapi men känslor finns alltid med i spelet mellan rådgivare och kund. […]

Oetiska pensionsplaceringar… Nej tack!

Vill vi placera våra pengar oetiskt…? Idag har vi kunnat läsa om AP fonderna äger aktier i vapenindustrin för mångmiljardbelopp… Man kan fundera på om det ur en strikt kapitalistisk synpunkt finns pengar på tobak, sprit, sex, spel och annat… och en snabb koll visar att jämförelseindexet S&P500 slagit den kanske mest kända oetiska fonden […]

Kloka beslut!

Eftr timmar av skrivande närmar vi oss nu färdigställandet av ”en liten skrift om kloka beslut”, och vill gärna bjuda på ett litet smakprov!

Kan pengar köpa lycka???

I en rapport från Institutionen för Psykologi vid Cambridge (27 Maj 2016) kan man läsa följande: Trots årtionden av forskning som visar mycket små samband mellan konsumtion och lycka, visar nya studier att pengar faktiskt kan öka känslan av lycka om pengarna används på ”rätt sätt” (t ex på erfarenheter eller andra människor). Genom att […]

Vad har du nytta av och när…?

Alla finansiella tjänster är nog bra… men vilka passar in i din situation och när? Att arbeta med verkligt värdeskapande rådgivning innebär bland annat att man måste anpassa rådgivningen till det livsskede du befinner dig i. När vi tillämpar Finansiell Livsstilsplanering bygger vi upp vår rådgivning utifrån sex livsskeenden… – Ung, Fri och Singel – […]